สำนักงานเทศบาลตำบลสระแก ตำบลสระแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-681574